Kvalitets- & Miljøpolitik

Kvalitet & Miljø handler ikke kun om produkternes kvalitet og hvor det kommer fra, men også om kvaliteten og de miljømæssige faktorer i hvert enkelt procestrin. Det er vores ambition at forstå vores kunders behov, så vi kan tilbyde produkter og løsninger af høj kvalitet for den enkelte kunde.

Kvalitet for os, handler om at give dig en god oplevelse som kunde hos IVUS Medical og derfor har vi procedurer og beskrivelser inden for alle arbejdsområder for at sikre, at du får den bedste service. Velvidende at procedurer og beskrivelser aldrig kan erstatte den gode kundeoplevelse, som vi kan og vil bidrage til med fleksibilitet og dialog.

Kvalitetspolitik

Vi er stolte af at have et ISO 9001 og ISO 13485 certificeret kvalitetsstyringssystem, som vi løbende udvikler for at sikre fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse. Vi arbejder målrettet på at nå ambitiøse forbedringsmål på tværs af alle funktioner og niveauer i virksomheden. 

Vores kvalitetspolitik fastlægger rammerne for vores kvalitetsmål og vi fastsætter og vurderer vores operationelle kvalitetsmål mindst en gang om året for at sikre målrettet udvikling af vores produkter og ydelser.

IVUS Medical ApS vil yde det højst mulige kvalitetsniveau i distribution, service og support af vores produkter. Kvaliteten skal være i overensstemmelse med alle relevante myndigheds- og kundekrav samt Forordning (EU) 2017/745 (MDR), 2017/746 (IVDR), ISO 9001 og ISO 13485, som er fundamentet for vores bestræbelser.

 ISO 9001 & 13485 certificering

Miljøpolitik

Formålet med at indføre 'Miljøledelse efter ISO 14001' er, at vi vil være i stand til: 1) at arbejde proaktivt med bæredygtighed. 2) at risikovurdere vores organisations miljø- og klimaforhold. 3) at give ledelsen sikkerhed for, at vores miljø- og klimamål nås.

I ISO 14001:2015 bliver der lagt ekstra vægt på et livscyklusperspektiv og vi arbejder desuden med FN’s verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og produktion.

Derfor vil vi i stigende grad og så vidt muligt i forhold til branchens specielle forhold tage højde for hele produktets levetid. Hvor stor miljø- og klimapåvirkning produktet har ved produktion, transport, anvendelse og bortskaffelse af produktet. 

Det har vi fokus på i forhold til vores producenter og leverandører samt vores produktion og udvikling af IVUS - vores egen produktlinje, som vi har udviklet i samarbejde med læger og sygeplejersker. 

ISO 14001:2015 certificering